Publicaties

Wilsbekwaam of wilsonbekwaam? > klik hier

Geplaatst op 5 maart 2015

Kan een oudere nog zelfstandig zijn geldzaken regelen? Of andere belangrijke beslissingen nemen? Met andere woorden: wanneer is een oudere nog wilsbekwaam? Die vraag kan een rol spelen bij financiële uitbuiting. Professionals met twijfels over de wils(on)bekwaamheid, moeten iets met dat niet-pluisgevoel doen, betoogt Saskia van de Merwe. Ze is voorzitter van de Vereniging van …

Categorie: Publicaties

Ouderenmishandeling en financiële uitbuiting van ouderen > klik hier

Geplaatst op 30 september 2013

Hierbij treft u meer informatie over ouderenmishandeling en financiële uitbuiting van ouderen. Komt dit voor? Jazeker helaas vaker dan gedacht. Movisie heeft hierover een factsheet gemaakt met meer informatie erover klik hier. Naar schatting zijn ongeveer dertig duizend(!) ouderen jaarlijks het slachtoffer van financieel misbruik of van financiële uitbuiting. Deze factsheet belicht dit verschijnsel. Het behandelt de kenmerken en …

Categorie: Publicaties

Regie over eigen leven in een verzorgingshuis > klik hier

Geplaatst op 30 september 2012

Het kabinet wil dat mensen die gebruik maken van langdurige zorg, bijvoorbeeld in verpleeg- of verzorgingshuizen, zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Met de Beginselenwet AWBZ-zorg krijgen ouderen en andere kwetsbare mensen in de langdurige zorg afdwingbare rechten. Met hun zorgverlener kunnen zij harde afspraken maken over bijvoorbeeld de dagelijkse verzorging, hun …

Categorie: Publicaties

Publicatiebericht Levenstestament > klik hier

Geplaatst op 30 september 2012

Een gewoon testament regelt alles voor u als u er niet meer bent, dus na uw overlijden. Een levenstestament daarentegen is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld wanneer u door een ongeluk of  ziekte tijdelijk of …

Categorie: Publicaties

Met Levenstestament houdt patiënt regie/ Medisch Contact > klik hier

Geplaatst op 22 juni 2012

Meer duidelijkheid voor artsen over wensen van de patiënt Wie neemt beslissingen over wel of juist niet behandelen als een patiënt dat zelf niet meer kan? Het levenstestament geeft een duidelijke leidraad. Maar de arts behoudt altijd zijn eigen verantwoordelijkheid. Lees hier online het artikel. Samenvatting: Via een notariële akte kunnen patiënten vroegtijdig hun wensen …

Categorie: Publicaties

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag
Neem contact met ons opE-mail ons direct