Publicatiebericht Levenstestament > klik hier

Geplaatst op 30 september 2012

Een gewoon testament regelt alles voor u als u er niet meer bent, dus na uw overlijden. Een levenstestament daarentegen is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld wanneer u door een ongeluk of  ziekte tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt nemen en niet meer in staat bent om belangrijke zaken – privé of zakelijk – te regelen . Als dit gebeurd is het van belang om te weten wat uw wensen en belangen zijn. In een levenstestament kunt u dit laten vastleggen en u kunt laten vastleggen wie u aanwijst om uw zaken voor u te regelen. Een levenstestament is een document dat werkt tijdens uw leven.

Een levenstestament is vooral belangrijk voor uzelf, zodat u kunt vastleggen wat uw wensen en verzoeken zijn in het geval u deze niet meer naar voren kunt brengen. Maar ook voor uw omgeving, iedereen die voor u zorgt of zakelijk met u samenwerkt, is het belangrijk om te weten wat uw wensen zijn. Denk hierbij aan uw partner, kinderen, familieleden, zakenpartner(s) en zorghulpverleners.

Een levenstestament bestaat uit één of meerdere volmachten (met een volmacht geeft u een ander de mogelijkheid om namens u bepaalde (rechts)handelingen te verrichten, u kunt volmacht geven aan één of meerdere personen en u bepaalt zelf aan wie u een volmacht geeft) en wensen ten aanzien van medische verzorging, zoals behandelgebod, behandelverbod, euthanasieverklaring en een donorcodicil. Ook kan een levenstestament bijlagen bevatten zoals een overzicht van uw bankrekeningen, (digitale) codes en wachtwoorden, verzekeringen en verzamelingen (of waar u deze bewaart).

U kunt in een levenstestament uw wensen vastleggen van onder meer:

  • Uw financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken
  • Schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden
  • Het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen
  • De benoeming van een mentor of een bewindvoerder over uw vermogen
  • Praktische zaken na overlijden (begrafenis of crematie)

Een levenstestament wordt vastgelegd in een (notariële) akte. Indien u het levenstestament notarieel vastlegt is het voor iedereen een bewijs dat u op dat moment wilsbekwaam was. U kunt het levenstestament uiteraard weer op ieder moment aanpassen.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Categorie: Publicaties

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag
Neem contact met ons opE-mail ons direct