Ik heb geen vertrouwenspersoon, wat nu?

Als u geen enkel idee heeft wie uw vertrouwenspersoon moet worden dan is ook de vragenlijst voor u een aanrader. Naast het feit dat u dan veel meer informatie krijgt, kunt u in de vragenlijst ook precies aangeven wat u wel en niet wilt.

Indien het noodzakelijk is en u heeft geen persoon aangewezen dan zal de rechter iemand benoemen. Dit is mogelijk iemand die u niet kent en die door de rechter benoemde persoon moet u dan vertegenwoordigen. Ondanks dat die persoon u mogelijk niet kent weet hij wel precies wat u wel of niet wilt en wat hij moet doen, immers dat heeft u vast gelegd. Zo houdt u toch de regie ondanks het feit dat u niet weet door wie.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier.

Wat kan ik allemaal vastleggen in een Levenstestament?

Hierbij enkele voorbeelden:

  • Benoemen vertrouwenspersoon/ gemachtigde;
  • Regelingen over uw financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken;
  • Schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
  • Het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
  • Aanwijzingen aan uw vertrouwenspersoon/ gemachtigde;
  • Eventuele controle/ toezicht mogelijkheden;
  • Aanwijzingen aan de rechter;
  • Praktische zaken na overlijden (begrafenis of crematie).

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hierOok geven wij u praktische adviezen en handvatten wat u allemaal kunt regelen.

Wat is een Levenstestament?

Een Levenstestament/ aangeklede volmacht is een document dat wordt opgemaakt als een volmacht en waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. U gaat zelf de Regie houden ook in moeilijke omstandigheden.

In een gewoon testament regelt u alles voor als u er niet meer bent. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt nemen? Is er dan iemand die dat dan voor u kan doen? Hebt u zo iemand schriftelijk aangewezen? Zijn uw wensen voor zo’n situatie duidelijk vastgelegd en bekend bij degenen die u hebt aangewezen? En zijn uw naasten van die aanwijzing op de hoogte?

Dit soort zaken kunt u regelen in een Levenstestament: Een Levenstestament is een document, door u opgesteld en vastgelegd bij de notaris.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Voorkom misbruik/ financiële uitbuiting

Met het vastleggen van uw wensen en aanwijzen van een vertrouwenspersoon voorkomt u juist misbruik. Immers u legt het nu vast en als u het nodig heeft dan hoeft het alleen te worden uitgevoerd. Indien u niets vastlegt, ligt misbruik juist op de loer. U kunt het dan zelf mogelijk niet meer goed overzien. Uw omgeving kan niets doen omdat zij juridisch gezien niets voor u kunnen betekenen.

In uw levenstestament/aangeklede volmacht kunt u ook waarborgen inbouwen indien u wenst waardoor ook uw vertrouwenspersoon geen ultieme vrijbrief in handen heeft.

Kortom met een levenstestament/aangeklede volmacht voorkomt u zoveel mogelijk ouderenmisbruik of financieel misbruik of misbruik in het algemeen.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Een ondernemer regelt het toch zelf?

Als u niets regelt bepaalt de rechter namens u wat er moet gebeuren. Als u het in eigen hand en eigen regie wilt houden (net als uw onderneming) zult u het juist van te voren zelf moeten vastleggen en regelen!

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Ik ben toch getrouwd, waarom zou ik iets moeten regelen?

Ook al bent u getrouwd dan kunt u niet alle zaken namens elkaar ondertekenen.

Juridisch gezien bent u twee personen. Om de ander te kunnen vertegenwoordigen heeft u een levenstestament of volmacht nodig. Begin vorige eeuw was dit anders. Toen kon alleen de man alles ondertekenen ook namens zijn vrouw en had de vrouw geen zeggenschap, maar deze wet is reeds lange tijd geleden gewijzigd, waardoor als u elkaar wilt vertegenwoordigen u echt een juridisch document als het levenstestament nodig heeft.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag
Neem contact met ons opE-mail ons direct

Wat is een levenstestament?

LevensTestament

Een Levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. U geeft uw wensen uitgebreid weer waardoor uw vertrouwenspersoon precies weet wat u wilt!

Aangeklede volmacht

AangekledeVolmacht

Met een aangeklede volmacht geeft u een ander de mogelijkheid om namens u bepaalde (rechts)handelingen te verrichten. U kunt volmacht geven aan één of meerdere personen en u bepaalt zelf aan wie u een volmacht geeft. U laat (enige) vrijheid over aan uw vertrouwenspersoon.

Meer informatie volgt!

BinnenkortMeer

Binnenkort zal er meer informatie beschikbaar komen.