Internetvaardigheden onder 65-plussers is toegenomen > klik hier

Volgens een nieuwsbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het internet gebruik met name onder 65 jarigen tot 75 jarigen flink toegenomen.

Dit verbaast ons niets. Ook wij merken een stijging in deze doelgroep. 75% van de 65-plussers kan nu met internet overweg. Voelt u zich overigens niet bezwaard als u vragen heeft, wij hebben onze digitale vragenlijst heel gemakkelijk opgebouwd en zelfs indoen u weinig internetervaring heeft, laten gebruikers ons weten makkelijk hiermee uit de voeten te kunnen.

Klik hier om het nieuwsbericht te lezen van het CBS.

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag
Neem contact met ons opE-mail ons direct

Wat is een levenstestament?

LevensTestament

Een Levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. U geeft uw wensen uitgebreid weer waardoor uw vertrouwenspersoon precies weet wat u wilt!

Aangeklede volmacht

AangekledeVolmacht

Met een aangeklede volmacht geeft u een ander de mogelijkheid om namens u bepaalde (rechts)handelingen te verrichten. U kunt volmacht geven aan één of meerdere personen en u bepaalt zelf aan wie u een volmacht geeft. U laat (enige) vrijheid over aan uw vertrouwenspersoon.

Meer informatie volgt!

BinnenkortMeer

Binnenkort zal er meer informatie beschikbaar komen.