Ouderenmishandeling en financiële uitbuiting van ouderen > klik hier

Hierbij treft u meer informatie over ouderenmishandeling en financiële uitbuiting van ouderen. Komt dit voor? Jazeker helaas vaker dan gedacht.

Movisie heeft hierover een factsheet gemaakt met meer informatie erover klik hier.

Naar schatting zijn ongeveer dertig duizend(!) ouderen jaarlijks het slachtoffer van financieel misbruik of van financiële uitbuiting. Deze factsheet belicht dit verschijnsel. Het behandelt de kenmerken en omstandigheden van de slachtoffers en de motieven van de plegers. Ook is er aandacht voor het signaleren van en het verlenen van hulp bij financieel misbruik.

Financieel misbruik is het ongepast gebruik van de bezittingen van een oudere. Het gaat dan onder meer om pinpasfraude, gedwongen testamentwijziging of hypotheekopname, ontvreemding en diefstal van goederen door familieleden of bekenden van zorgafhankelijke ouderen. Met een levenstestament voorkomt u financieel misbruik, u geeft immers van te voren aan wat uw wensen zijn en wie uw vertrouwenspersoon is en wat hij of zij wel of niet mag.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag
Neem contact met ons opE-mail ons direct

Wat is een levenstestament?

LevensTestament

Een Levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. U geeft uw wensen uitgebreid weer waardoor uw vertrouwenspersoon precies weet wat u wilt!

Aangeklede volmacht

AangekledeVolmacht

Met een aangeklede volmacht geeft u een ander de mogelijkheid om namens u bepaalde (rechts)handelingen te verrichten. U kunt volmacht geven aan één of meerdere personen en u bepaalt zelf aan wie u een volmacht geeft. U laat (enige) vrijheid over aan uw vertrouwenspersoon.

Meer informatie volgt!

BinnenkortMeer

Binnenkort zal er meer informatie beschikbaar komen.